พามามูที่ ชูชัยบุรี เรือนไทยไชยนาฎราชไหว้ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และพญาครุฑ พร้อมวอลเปเปอร์เสริมดวง

Last updated: 21 Sep 2022  |  278 Views  | 

พามามูที่ ชูชัยบุรี เรือนไทยไชยนาฎราชไหว้ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และพญาครุฑ พร้อมวอลเปเปอร์เสริมดวง

พามามูที่ ชูชัยบุรี เรือนไทยไชยนาฎราช
ไหว้ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และพญาครุฑ

เรือนไทยไชยนาฏราช 200 ปี เป็นเรือนเก่าสถาปัตยกรรม 
บ้านทรงไทยยุครัตนโกสินทร์ ที่สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ 
รับสืบทอดวัฒนธรรมการสร้างเรือนมาจากอาณาจักรศรีอยุธยา
ชั้นล่าง และชั้นบน เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะวัตถุ และโบราณวัตถุล้ำค่าหาชมได้ยากเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ

เป็นสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยยุครัตนโกสินทร์โดยทั้ง 3 หลังได้มาจากเจ้าของเรือนคนละที่และนำมาบูรณะใหม่ให้เป็นเรือนไทยหลังเดียวกัน
เรือนหลังนี้มีหลวงพ่อบ้านแหลมจำลองเป็นองค์ประธานประดิษฐานอยู่ ณ ห้องกลางยองเรือนห้องด้านขวามือนั้นมีทั้งรอยพระพุทธบาทจำลอง
พระพุทธนิมิตรมิ่งมงคล ท้าวเวสสุวรรณ และองค์พญาครุฑโดยทุกท่านสามารถสักการะชอพรขอโชคลาภได้ตามความศรัทธา
ทั้งนี้ก่อนขึ้นเรือนสามารถขอพรจากพระภูมิของเรือนไทยตั้งจิตอธิฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาล (แบบย่อ)
ตั้งนะโม ๓ จบ
ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏ โฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
 ปัจฉิเมนะ รูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
 จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโร ทิสา
 ทัพทัฬหะมานะ อัฏฐังสุ สะทา โสตถิง กะโรนตุโน


Mutelogy แจกฟรี! วอลเปเปอร์เสริมดวง ท้าวเวสสุวรรณและพญาครุฑ
 ท้าวเวสสุวรรณ
(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ

 อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
 มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
 ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
 ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
 ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ


 พญาครุฑ 
(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


 


 

คาถาบูชาองค์พญาครุฑ 

ตั้งนะโม 3 จบ

อะหัง ครุฑธาเรนะ (3 คาบหรือ 9 คาบ)
ครุฑาเทวาราช ราชาเวหา อิทธิฤทธา อิทธิเดชา นะมะอะอุ (สวด 3-5-7-9 จบ)
อุ กะ กา นัง (3 จบ) 

คาถาหัวใจพญาครุฑของหลวงพ่อมหาโพธิ์

จะ อะ ภะ คะ กะ ยะ พะ ตัง
วะโมทุ ทันตานัง พญาจิตรสุบรรณ
คะรุทานัง นะระปูชิโต
โสระโร ปัจจะจายะ
ทิมหิ มหาลาภัง ภะวันตุเม

Powered by MakeWebEasy.com