พามามู วัดแขก กับ"เทศกาลคเณศจตุรถี" แจกฟรี!! วอลเปเปอร์เสริมดวง บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด

Last updated: 21 Sep 2022  |  252 Views  | 

พามามู วัดแขก กับ"เทศกาลคเณศจตุรถี" แจกฟรี!! วอลเปเปอร์เสริมดวง บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด

"วันคเณศจตุรถี"  
เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง จะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ในวันที่ 4 ของข้างขึ้นเดือน ภัทรปัทตามปฏิทินเกรเกอเรียน เชื่อว่าจะเป็นวันที่พระพิฆเนศ จะทรงเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่ออวยพรต่อสาวกผู้ภักดี

โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ส.ค. - 9 ก.ย. 65 หลายคนเชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ เชื่อกันว่าหากได้ทำการขอพรองค์พระพิฆเนศในวันนี้ จะทำให้พรนั้นสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา

นอกจากทางเราจะพาไปชมบรรยากาศของวันคเณศจตุรถีที่วัดแขกแล้ว เรายังนำวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศมาให้ทุกท่านได้โหลดไปใช้และบูชากันค่ะ 


1. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
พระวีระ คณปติ
คาถา “โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา”
 
(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


 พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati) อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ หรือปางเปิดโลกนั่นเอง เป็นปางอำนาจ คือ พระสุริยทิตย์

วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆคือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ
พระกรเหล่านั้นกางออกประดุจรัศมีอำนาจแห่งดวงอาทิตย์ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท เสริมให้ผู้ที่บูชามีอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน2. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์พระทิวมุข คณปติ
คาถา “โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

 
พระทิวมุข คณปติ (Dwimukha Ganapati) ปาง 2 เศียร 
วรรณะสีเนื้อขมิ้น หรือสีทอง หรืออาจจะพบมีสีเขียวบ้างทางตอนใต้ของอินเดีย มี 2 เศียร 4 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง บ่วงบาศ และโถอัญมณี เป็นปางที่เป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกคนให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชา

บางครั้งจะพบในลักษณะของนริตยาคณปติปานาฏราช 4 พระกร 2 พระกร จะสมบูรณ์ต้องประทับใต้ต้นมะตูม อำนวยผลให้กับผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านติดต่อเจรจา ประสานงาน เป็นสื่อกลางต่างๆ นักการทูต นักจิตวิทยาที่ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์สูง3. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร
พระตรีมุข คณปติ
คาถา “โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
พระตรีมุข คณปติ (Trimukha Ganapati) ปาง 3 เศียร
วรรณะสีแดง หรือสีชมพูสด มี 3 เศียร 6 กร สามเศียรหมายถึง ภพทั้งสาม (สวรรค์, โลกมนุษย์, บาดาล) ถือเป็นปางเปิดโลกปางหนึ่งประทับนั่งบนดอกบัว

ทรงประทานพร พระหัตถ์ขวาประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายอำนวยพร กรอื่นๆทรงถือตะบอง ลูกปะคำ บ่วงบาศ และโถใส่น้ำผึ้ง อำนวยผลทางด้านโภคทรัพย์ มีอำนาจ มีเสน่ห์ และแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งเลข 3 ถือเป็นอำนาจการคุ้มครองของพระอังคาร4. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน)
 พระทวิชา คณปติ
คาถา “โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
พระทวิชา คณปติ (Dwija Ganapati) ปางของการบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่ เปิดกิจการใหม่
วรรณะสีขาวมี หรือบางตำราเป็นสีเขียว 4 เศียร 4 กร ทรงถือลูกปะคำ ไม้ครู(หรือพลอง) กาน้ำ และคัมภีร์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ ความพากเพียร และแสวงหาวิชาความรู้ หรือเป็นปางคเนศกึ่งนารี กึ่งบุรุษตามตำนานแห่งพระพุธเทวาที่มี2ร่างเป็นพระนางอิลาจากคำสาปของพระศิวะ อำนวยผลให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆ นักธุรกิจ นักลงทุน นักสำรวจ นักบุกเบิก คนทำงานต่างแดน เป็นต้น

ปางนี้ให้ทรัพย์มาก กล่าวถึงพระพรหม 4 พระพักตร์ ที่ให้พรพระคเนศให้มีอำนาจเทียบเท่ากับพระองค์ ปางที่เป็นอัครนารีคเณศนั้นสามารถหาดูได้ที่รูปแกะสลักหิน ปรากฏที่วิหารพระแม่อุมากามาฉิ เมืองกัลยากุมารี ทางใต้ของอินเดีย ปางนี้ถึงว่าอวตารเป็นครึ่งพระลักษมี เพื่ออำนาจ บารมี ทรัพย์และมีความสามารถดั่งบุรุษกับสตรีรวมกัน5. พระพิฆเนศสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระอุจฉิษฏะ คณปติ
คาถา “โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

 
พระอุจฉิษฏะ คณปติ (Uchhishta Ganapati) ปางเสน่หา และความสำเร็จสมปรารถนา

วรรณะสีฟ้าเทาดุจเมฆา สีสัมฤทธิ์ หรือนิล มี ๖ กร ประทับนั่งโดยพระกรหนึ่งโอบอุ้มศักติชายาอยู่ที่ตักด้านซ้าย บางครั้งจะพบพระทับบนหลังหนูพาหนะ
ส่วนพระกรอื่นถือลูกประคำ ลูกทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว อำนวยผลให้เกิดเสน่ห์ และความสำเร็จในด้านต่างๆตามแต่จะขอพร6. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
พระเหรัมภะ คณปติ
คาถา “โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด) 

พระเหรัมภะ คณปติ (Heramba Ganapati) ปกป้องคุ้มครอง
วรรณะสีขาว หรือแสงอรุณรุ่ง มี 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต หมายถึง พลังอำนาจในการปกครองบริวาร กางพระกรประดุจรัศมีคุ้มกันสรรพภัย พระหัตถ์ซ้ายประทานพร พระหัตถ์ขวาอำนวยพร

ทรงถือมะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย บูชาเพื่อขจัดความอ่อนแอ ไร้พลัง เป็นปางหนึ่งที่พระราชาในอินเดียนิยมบูชากันมาก อำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวาร การบริหาร ปกครองของผู้นำ7. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
พระเอกทันตะ คณปติ 
คาถา “โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

 


พระเอกทันตะ คณปติ (Ekadanta Ganapati) ปางสำเร็จทุกสิ่ง
วรรณะสีฟ้า มี 4 กร ทรงถือขวาน (เพื่อใช้กำจัดอวิชา) ถือลูกประคำ (เพื่ออธิษฐาน) ผลไม้ และงาหัก

เอกทันตะหมายถึงเทพเจ้าผู้มีงาข้างเดียว อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามแต่จะอธิษฐาน บางครั้งจะทรงอุ้มพระชายาสิทธิและพุทธิ เป็นปางของการให้กิเลสสมบัติ โดยพระศุกร์เทวา และเสน่ห์แห่งรักของพระกามเทพ ส่วนใหญ่จะอำนวยผลทางด้านความรัก8. พระพิฆเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
พระสิทธิ คณปติ
คาถา “โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา”

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


 


พระสิทธิ คณปติ (Siddhi Ganapati) ปางประทานความสมบูรณ์ และทรัพย์สมบัติ
วรรณะสีทองคำ มี 4 กร ทรงถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน ส่วนงวงนั้นชูขนม คอยประทานความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก อำนวยผลด้านทรัพย์สินเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์ อำนาจเหนืออุปสรรค ขจัดภูตผีปีศาจ อำนาจในการปกครองหรือการสอน การแพทย์ การพยากรณ์ ปางนี้ถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะผู้มีพระเสาร์แทรกทำให้รุ่มร้อน

Powered by MakeWebEasy.com