แจกฟรี!! ที่เดียววอลเปเปอร์เสริมดวง 8 องค์เทพฮินดู

Last updated: 21 ก.ย. 2565  |  251 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แจกฟรี!! ที่เดียววอลเปเปอร์เสริมดวง 8 องค์เทพฮินดู

วัดวิษณุ 

วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมฮินดูธรรมสภา ถือเป็นวัดฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ในแต่ละปีจะมีการจัดพิธีกรรมบูชาองค์เทพหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนวราตรี งานแห่พระแม่อุมาเทวี เทศกาลดีป่าวลีหรืองานบูชาขอพรพระแม่ลักษมี เทศกาลศิวะราตรีหรืองานบูชาพระศิวะอย่างยิ่งใหญ่ วัดตั้งอยู่ในซอยวัดปรก เขตยานนาวา

สำหรับท่านที่เช่าบูชาเทวรูปทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ต้องการประกอบพิธีปลุกเสก/เบิกเนตร ภายในโบสถ์หลักมีพราหมณ์ให้คำแนะนำและประกอบพิธี
ด้านข้างโบสถ์หลักยังมีเทวาลัย ประดิษฐานองค์เทพสำคัญ อาทิ
เทวาลัยพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และพระพิฆเนศ ภายในเทวาลัยมีจุดสักการะ "ศิวลึงก์" (สักการะด้วยน้ำบริสุทธิ์/นม ดอกดาวเรือง)
ภายในบริเวณวัด ยังมีอาคารหอสมุดอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ซึ่งนอกจากจะมีห้องสมุดภาษาฮินดี ยังใช้เป็นพื้นที่สำนักงานหลักของทางวัด

ท่านที่ศรัทธาต่อองค์เทพตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ควรหาโอกาสเยี่ยมชมวัดวิษณุ สักการะขอพรเหล่าองค์เทพ ทางวัดมีพราหมณ์ แนะนำและประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา


องค์เทพที่น่าสนใจของวัดวิษณุ
1 พระวิษณุปางนาคปรก : ขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
2 พระแม่ลักษมีปางนั่ง : ขอพรให้ร่ำรวยเงินทอง ค้าขายดี มีโชคลาภ
3 หนุมาน : ขอพรด้านการงาน ให้เจ้านายรัก ลูกน้องเคารพ การงานก้าวหน้า
4 พระพิมเนศปางประทับคู่พระชายา : ขอพรให้ความรักสมหวัง และการขจัดอุปสรรค ในชีวิต
5 พระแม่ทุรคา : พระแม่ปางขี่สิงโต ขอพรให้มีอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์
6 พระกฤษณะ คู่ พระแม่ราธา : ขอพรความรักสมหวัง ครอบครัวเป็นสุข
7 พระแม่คงคา : ขอพรให้ชีวิตราบรื่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
8 พระศิวะปางประทับบนหนังเสือ : ขอพรขจัดอาถรรพ์ ขจัดคุณไสย


วอลเปเปอร์เสริมดวง 8 องค์เทพ

พระวิษณุปางนาคปรก - ขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
คำบูชาพระวิษณุ (นารายณ์) 
โดยย่อสำหรับผู้เริ่มบูชา คือ โอม นะโม นารายะณายะ นะมะฯ
หรือ 
โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม 
ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม 
ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

บทอธิษฐานขอพรพระนารายณ์
โอม ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัมสุ เรศัม วิศวาธารัม คะคะนะสะทฤศัม เมฆะวรรณัม ศุภางคัม ลักษมีกานตัม กะมะละนะยะนัม โยคิภีร์ ธยานะคัมมยัม วันเทวิษณุมอภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัยกานาถัม ฯ

บทอธิษฐานขอพรพระวิษณุ
โอม สะศางขะจักรัม สะกิริฏะ กุณตะลัม สปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะละ เกาสตุภะ ศริยัม นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุซัม ฯ
หรืออาจใช้บทอธิษฐานขอพร บทนี้ก็ได้ พระราม โอมนีลามพุชะ ศยามะละ โกมะลางคัมสีตา สมา โรปิตะ วามะภาคัม ปาเณา มหาสายะกะ จารุ จาปัม นะมามิ รามัม ระฆุวัมศะ นาถัม ฯ

คาถาบูชาพระนารายณ์เปิดโลก
โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ
นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ
สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ วิโสธายิ
อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
เมื่อได้กระทำการสวดบูชาพระวิษณุด้วยจิตที่ตั้งมั่นและหมั่นทำความดีอยู่เสมอ พระองค์จะประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรค ช่้วยแก้ไขปัญหา ประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย


พระแม่ลักษมีปางนั่ง - ขอพรให้ร่ำรวยเงินทอง ค้าขายดี มีโชคลาภ
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

 


คาถาบูชาพระแม่ลักษมี
ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ
บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้

- โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (สามจบ)
- โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (สามจบ)
- โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์ โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์ โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์ โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์
- ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะห์

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี
- โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ
ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย
ไชยะ มาตา มหาลักษมี
สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (หนึ่งจบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล


หนุมาน : ขอพรด้านการงาน ให้เจ้านายรัก ลูกน้องเคารพ การงานก้าวหน้า
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)

 


บทสวดขอพรหนุมาน
- โอม ศรี หนุมาน นะมะห์
- โอม ศรี หนุมัทเต นะมะห์
- โอม ศรี รามะ ชยะ ชยะ รามะ
โอม ศรี หนุมานะ ชยะ ชยะ หนุมานะ
- โอม อัญจาเนยายะ วิดมาเห มหาบัลลาเย ดีมาฮี
ตันโน หนุมาน ประโจทะยาต
- โอม อันจานี สุทายะชา วิดมาเห
วายุ ปุตรายะชา ดีมาฮี
ตันโน มรุทถี ประโจทะยาต
- โอม มะโนจาวัม มารุตาตุละยาเวกัม
จิเทนทริยัม พุทธิมาตัม วาริสะตัม
วาตัตตะมาชัม วานะรายุ ธ มุขยัม
ศรีราม ทุตัม สาระนัม ประปัทเย

ขอพรให้มีความเข้มแข็ง ชนะศัตรู มีแต่ความแข็งแกร่งไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใด
ขอพรหนุมานให้ประทานความซื่อสัตย์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และประทานความรักใคร่เอ็นดูจากผู้บังคับบัญชา
ให้พรเจ้านาย-หัวหน้า-ลูกน้อง-บริวาร มีแต่ความกลมเกลียวสามัคคี ไม่เกลียดชังกัน


พระพิมเนศปางประทับคู่พระชายา - ขอพรให้ความรักสมหวัง และการขจัดอุปสรรค ในชีวิต(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
คาถาบูชาพระพิฆเนศบทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ

- โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮาขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
(บูชาแบบสั้นๆ เมื่อเดินผ่านตามเทวาลัย, วัดต่างๆที่พระพิฆเณศประดิษฐานอยู่)

-โอม พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภทุติยัมปิ พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภตะติยัมปิ พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
(บทสวดของไทย สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล)

-โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธพิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจังสิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
(พระพิฆเณศวร์ คาถาพระพิฆเณศวร์ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย )

-โอม ศรีคะเนศายะนะมะชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะเทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวันกา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเหมูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะโกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
(คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ)


พระแม่ทุรคาปางขี่สิงโต - พระแม่ปางขี่สิงโต ขอพรให้มีอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


 

คาถาบูชาทั้งพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา
- โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎารุษตาตุกะมาน สะกะลานาภีษะตาน ตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานาม ตวามา ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติ ฯ

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี
มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)
ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ
- โอม เจ มาตา กี
- โอม ชยะ มาตา กี
- โอม ไชย มาตา กี
- โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
- โอม ไจ มาตา ปารวตี
- โอม มหาอุมาเทวี นมัส
- โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
- โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ


พระกฤษณะ คู่ พระแม่ราธา - ขอพรความรักสมหวัง ครอบครัวเป็นสุข
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
บทสวดขอพรพระกฤษณะ คู่ พระแม่ราธา
โอม ด่าโม ด่าด้า ยะ วิค มาฮี
บันชี ทารา ยะ ดิ มาฮี
ตันโน่ กฤษณะ ประโชว์ ดายาท

คาถาเรียกจิตคนรัก (พระกฤษณะ พระแม่ราธา)
หนุนดวงให้เหนือคู่แข่งความรัก ช่วยคนโสดให้พบกับความรัก และได้สมหวัง
สวดตอนเช้า ไม่เกิน 11.00 น. จำนวน 9, 11, หรือ 108 จบ และควรสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน สามารถสวดได้ทุกคนไม่จำกัดเพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธุ์
สวดต่อหน้าองค์พระกฤษณะ หรือหากไม่มีก็เปิดรูปเอาก็ได้ เวลามองรูปก็จดจำพระวรกายของท่าน แล้วเอาไปนึกภาพเวลาตั้งจิตอธิษฐานขอพร หากมีดอกไม้หอม ๆ ถวายให้ท่านด้วยก็จะดีมาก แนะนำเป็นดอกมะลิ


พระแม่คงคา : ขอพรให้ชีวิตราบรื่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด) 
คาถา บทสวดมนต์บูชาแม่พระคงคา
โอม อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ
ทุติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ
ตะติยัมปิ อัคคีคงคานัง วาโยอาโปธรณี นะ มะ พะ ทะ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ


พระศิวะปางประทับบนหนังเสือ : ขอพรขจัดอาถรรพ์ ขจัดคุณไสย
 (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด)


 

พระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก พระองค์ทรงปกป้องเหล่าสรรพสัตว์ และเมตตาผู้บูชาพระองค์

คาถา บทสวดมนต์บูชาพระศิวะ
- โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)

บทสรรเสริญ
- โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

การปฏิบัติการบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด ทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้